Konkurs wiedzy o rzemiośle 2

Konkurs wiedzy o rzemiośle 2

8 grudnia, 2022 cech Comments Off

Cech Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej organizuje konkurs którego celem jest poszerzenie wiedzy młodzieży odnośnie rzemiosła i zawodów rzemieślniczych oraz promowanie wiedzy o lokalnym rynku pracy. Konkurs jest finansowany ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież oraz uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy młodzieży odnośnie rzemiosła i zawodów rzemieślniczych oraz promowanie wiedzy o lokalnym rynku pracy.

Konkurs będzie składał się z testu 40 pytań jednokrotnego wyboru.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

X